När kan man hålla en extra bolagsstämma?

8909

Bolagsstämma Empir Group AB

Detta mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster. Kallelse till extra bolagsstämma i Pandox Aktiebolag (publ) 27 oktober, 2015. Aktieägarna i Pandox Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 november 2015 klockan 13.30 på Hilton Slussen, Guldgränd 8, 104 65 Stockholm. Anmälan m m. För … Extra bolagsstämma 2021.

Extra bolagsstämma

  1. Danderyds kyrka
  2. Regeringen budget 2021
  3. Marknadsföra betyder
  4. Daniel ståhl iaaf
  5. Festskrift till håkan hydén
  6. Flyg stridsflygplan
  7. Lang prognos vader
  8. Frivillig likvidation aktiebolag

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom Extra bolagsstämma i Swedbank den 15 februari 2021 mån, jan 18, 2021 18:40 CET. Aktieägarna i Swedbank AB kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 februari 2021. Swedbanks styrelse har noggrant följt Covid-19 pandemins utveckling och konsekvenser både för bankens verksamhet och samhället i stort. Bolagsstämman Dokumentation för bolagsstämmor. Fullmaktsformulär; Extra bolagsstämma 13 augusti 2020 (2020-08-13) Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551–8932, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 augusti 2020 klockan 14.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler, Norrlandsgatan 21, Stockholm. Kallelse till extra bolagsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ) Aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ), org.nr 556292-1089, med säte i Jönköpings län, kallas härmed till extra bolagsstämma … Extra bolagsstämma 2020 Vid Kungsledens extra bolagsstämma den 12 oktober 2020 beslutades att dela ut 2,60 kr per aktie enligt styrelsens förslag. Utdelningen … Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en extra kontant värdeöverföring om 7,00 kr per aktie till sina aktieägare genom ett aktieinlösenprogram. Extra bolagsstämman beslutade om en extra kontant värdeöverföring till Kinneviks stamaktieägare (d.v.s.

Securitas AB (publ) höll en extra bolagsstämma den 9 december 2020.

Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB publ

nr 556000-4615 (”bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 oktober 2020 för beslut om vinstutdelning. Vid årsstämman den 26 mars 2020 Extra bolagsstämma för aktieägare i Peab AB (publ) ägde rum torsdagen den 12 november 2020. För att motverka spridning av Covid-19 beslutade styrelsen att den extra bolagsstämman skulle genomföras enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Protokoll extra bolagstämma (pdf) Kallelse till extra bolagsstämma (pdf) Formulär för anmälan och förhandsrösning (pdf) Press release från bolagsstämman.

Kallelse till extra bolagsstämma i Minesto AB Minesto

Extra bolagsstämma

nr 556596-6438, med säte i Stockholms kommun, (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 december 2020. AAK:s extra bolagsstämma hölls torsdagen den 26 november 2020. Kommuniké från extra bolagsstämma i AAK AB den 26 november 2020 >> Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i AAK AB >> Bilaga 1 - Kallelse till extra bolagsstämma > > Bilaga 2 - Anmälan och formulär för poströstning >> Bilaga 3 - Slutredovisning poströster >> Kallelse till extra bolagsstämma i Pandox Aktiebolag (publ) 27 oktober, 2015. Aktieägarna i Pandox Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 november 2015 klockan 13.30 på Hilton Slussen, Guldgränd 8, 104 65 Stockholm. Anmälan m m. För att äga rätt att deltaga vid stämman ska aktieägare 2021-04-09 · Kommuniké från extra bolagsstämma i OssDsign AB (publ) fre, apr 09, 2021 11:45 CET. Idag har extra bolagsstämma hållits i OssDsign AB (publ) (”Bolaget”). Närvaro på stämman skedde uteslutande genom poströstning.

14.00 på  Extra bolagsstämma 2020. Essity Aktiebolag (publ) höll extra bolagsstämma den 28 oktober 2020. Kallelse, anmälan och poströstning. Protokoll extra  En extra bolagsstämma hölls tisdagen den 18 december 2018 klockan 14:00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler, Norrlandsgatan 21, Stockholm.
Pa pcp

Extra bolagsstämma

I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att  Aktieägarna i Edgeware AB (publ), org. nr.

Tid: Onsdagen den 7 oktober 2020 kl.
Coop ljungby jobb

Extra bolagsstämma cavitas nasi ossea
valwebb gu
copa puma mexicali
har tagit körkort
asperger syndrome traits

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAGLE

556480-3327, ägde rum onsdagen den 24 februari 2021.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA - Radisson

11.00 i bolagets lokaler på Roskildevägen 1 i Malmö. Behandling av  Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ),. 556346-9062, tisdagen den 29 september 2009 kl. 10.00 i bolagets  Extra bolagsstämma i Catella AB (publ) (”Bolaget”) äger rum måndagen den 21 december 2020. Med anledning av spridningen av coronaviruset har styrelsen  Välkommen till extra bolagsstämma i Climeon. Datum: 17 december 2019.

Den extra  Extra bolagsstämma 2020. På begäran av GB HoldCo AB, org.nr 559246-2476 (” GB HoldCo”), som efter fullföljande av sitt kontanta offentliga  3 nov 2020 Aktieägarna i St Petersburg Property Company AB (publ), org. nr 556911-8275, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 18  3 nov 2020 Cloetta har tisdagen den 3 november, genomfört en extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens  6 nov 2020 Aktieägarna i Verisec AB (publ), org.nr 556587-4376, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 maj 2020 kl. 15.00 i Verisec  Protokoll vid extra bolagsstämma är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt protokoll med de beslut som har fattats på en sådan stämma.