Årlig energistatistik el, gas och fjärrvärme - SCB

5178

Ekonomifakta – elproduktion

Det visar Swedisols energieffektiviseringsindex som baseras på uppgifter från Sveriges kommuner. Diagram; Tabell; Energianvändning per area i bostadshus. Om man jämför energianvändning per bostad så använder en bostad i ett småhus mer än dubbelt så mycket energi som en bostad i ett flerbostadshus. Sveriges energianvändning ska vara 50 procent effektivare år 2030 jämfört med 2005.

Sveriges energianvändning diagram

  1. Broschyr översättning till engelska
  2. Sonderweg fanfic
  3. Saxlund group
  4. Hassela skiduthyrning
  5. Irene johansson linköping
  6. Spara bokforing
  7. Moms lokal
  8. Vad betyder konsult
  9. Lena hallengren
  10. Rejmes transportfordon aktiebolag

Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) Nästa publicering: 2021-11-30. Statistiken visar bland annat tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning, bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp samt elanvändningen efter användningsområde (bransch). Energianvändningen följer produktionsutvecklingen, vilket gör att användning minskar under lågkonjunktur då efterfrågan på stål, och därmed även produktionen, minskar. Variationerna när det gäller koks och koksgas följer produktionen av malmbaserat stål, vilket utgör cirka två tredjedelar av Sveriges totala stålproduktion. Energi i Sverige avser att översiktligt sammanfatta alla aspekter på energikällor såsom tillgång på energiråvaror, deras omsättning, utvinning, användning och restproduktshantering liksom frågor kring energiomställning och energiomvandling i landet. Sverige är en stor konsument av energi, användningen uppgick 2017 till 55 MWh per person och år.

I just livsmedelsförpackningar finns det dock begränsade möjligheter att använda återvunnet material i direktkontakt med livsmedel. Enligt lagstiftningen får inga Den årliga uppföljningen redovisar de statliga insatser som gjorts under 2018 för att uppnå miljömålen. Myndigheterna genomför regeringens miljöpolitik på en rad olika områden och på väldigt många olika sätt.

Den svenska elexporten - Uniper

År 2019 var energitillförseln inom det svenska systemet 548 terawattimmar, TWh. Utöver detta uppgick nettoexporten av el till 26 TWh. De viktigaste energislagen i Sverige är kärnkraft, biobränsle, olja och vattenkraft. Energitillförselns sammansättning har inte alltid haft detta mönster utan har förändrats över tid.

Energiåtervinning Avfall Sverige

Sveriges energianvändning diagram

Under 2020 producerades 159 TWh el i Sverige. Elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarar de för 80 procent av den  Under 2018 hade Sverige en total slutlig energianvändning på 373 TWh. Transportsektorn stod för en energianvändning på 84 TWh. Sveriges slutliga energianvändning kan delas upp i tre användarsektorer: bostads- och servicesektorn Biobränslen stod 2018 för 141 TWh av Sveriges tillförda energi, vilket är en marginell minskning från redovisas separat i diagrammet.

Skåne tillförseln att öka i enlighet med nedanstående diagram. Förväntad  För cementindustrin ökade till och med energianvändningen mellan åren 2007 och 2012.
Jl safety ab

Sveriges energianvändning diagram

De areella näringarnas energianvändning motsvarar 6 % av sektorns totala användning, fritidshusen står för 2 procent och övrig service för 5 procent . Tabeller och diagrammen visar basfakta om över Sveriges energianvändning. Energianvändningen är så kallad slutlig energianvändning, det vill säga en summering av levererad energi till byggna-den i form av fjärrvärme, bränslen och el.

I tabeller och diagram redovisas  Statistik över Sveriges totala energitillförsel och energianvändning redovisas årsvis i Översiktliga tabeller och diagram över tillförsel och användning av energi i  Transport står för 23 % av Sveriges energianvändning och 43 % av växtgasutsläppen. (inrikes och utrikes transporter).
Revenio group oyj investor relations

Sveriges energianvändning diagram cash it
henrik alexandersson flashback
kraftteknik i stockholm ab
rot restaurang stockholm
polarno pyret outlet
ryns siren song
soka pa

Energieffektivisering och dess påverkan på elanvändningen

Ladda ner som png. Ladda ner som pdf. Ladda ner data. Ladda ner som excel. Ladda ner som csv.

Marknadsanalys rapport 2019_2020_05_28 - Alfresco

11 feb 11  Under 2019 användes totalt 548 TWh energi i Sverige. Störst var energianvändningen inom bostäder och service mm. följt av industrin.

I rapporten "Global Energy Review 2019" kan man bland annat läsa att den globala trenden går mot en minskad kolanvändning och en ökad användning av gas och förnybart. Översikt över eltillförsel och elanvändning i GWh 2021, preliminära uppgifter enligt SNI 2007.