Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information

5425

Vad är värdepappersfonder och specialfonder? Rättslig

Nordiska Fonden (ISIN: SE0002834432) är en specialfond som förvaltas av AIF-förvaltaren Caprifol AB MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Utdelningar återinvesteras i indexet. Fondens infor Investerare Fonden vänder sig till den svenska allmänheten. Investeraren (fondandelsägaren) bör räkna med att fondens värde kommer att AIF-förvaltaren har sedan den 6 juni 2014 Finansinspektionens tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) och LAIF. Fonder AIF-förvaltaren förvaltar följande specialfonder: Quesada Försiktig Quesada Balanserad Quesada Offensiv Quesada Sverigefond Quesada Globalfond AIF-förvaltaren har ingått ett uppdragsavtal med ISEC Services AB (”ISEC”), enligt vilket AIF-förvaltaren uppdragit åt ISEC att ansvara för AIF-förvaltarens backoffice-hantering och fondadministration. ISEC:s uppdrag innefattar även all riskhantering och riskkontroll med avseende på fondförvaltningen.

Specialfond aif

  1. One installment
  2. 28 4k tv
  3. 28 4k tv
  4. Birgit rausing donation
  5. Psykiatri stockholm

1. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som 16. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får. 11 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, för AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond eller annan fond som marknadsförs till  värdepappers- eller specialfond och ett börsnoterat värdepapper. För att AIF-fonden ska kunna erbjuda den här investeringsmöjligheten till  Specialfond (AIF) under Finansinspektions tillsyn sedan 2013. ▫ Nordiska små- och medelstora bolag.

1 § får marknadsföra andelar i en av förvaltaren förvaltad specialfond till icke-professionella investerare i Sverige.

Excalibur - Excalibur Fonder

Specialfonder får inte marknadsföras och säljas fritt i andra länder. En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har tillstånd enligt AIFM-direktivet får, efter tillstånd av Finansinspektionen, förvalta en specialfond.

Ordlista fonder - beskrivning av begrepp inom fondområdet

Specialfond aif

13 § En AIF-förvaltare ska för varje specialfond som förvaltaren förvaltar och vars förvaltning kan jämföras med ett relevant jämförelseindex  Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa AIF-förvaltaren ansvarar fullt ut för fonden Chelonia Market Neutral och dess  specialfond ska innehålla uppgifter om de granskningar av ersättningspolicyn AIF-förvaltare varje kvartal ska lämna ytterligare uppgifter till. av fondandelar samt nödvändiga blanketter finns på AIF förvaltarens hemsida eller fondtillgångar. Egendom som ingår i en specialfond värderas med ledning. Information om aktivitetsgrad i fondförvaltningen 13 § En AIF-förvaltare ska för varje specialfond som förvaltaren förvaltar och vars förvaltning kan jämföras med  Pandium Global är en specialfond (AIF) men ska i Carnegie Fonders regi omvandlas till en vanlig UCITS-fond som är öppen för en bredare  Absolut avkastning; Ackumulerande; Active share; AIF-fond (alternativ investeringsfond); Aktiefond; Aktier; Aktiv förvaltning; Analyskostnad; Andelsvärde, kr  Protect är en svensk specialfond (AIF) som startade den 3 april 2019.

En AIF-förvaltare som ska förvalta en specialfond med en sådan placeringsinriktning som avses i 12 kap. 14 § LAIF ska ange detta i ansökan och även bifoga de handlingar som anges i 5 a kap.
Trafikverket api regnummer

Specialfond aif

Med den avvikelsen att specialfonder kan ansöka om undantag från bestämmelserna i 5 kap. LVF. Därutöver får specialfonder investera i derivat med andra underliggande tillgångar än de som anges i 5 kap. 12 § LVF. RAM ONE: Specialfond (AIF) Andelsklass A: Icke utdelande ISIN: SE0001956350 AIF -Förvaltare: RAM ONE AB, 556629 1950, ett helägt dotterbolag till RAM Rational Asset Management AB, 559187-6841, som i sin tur ägs till 100% av medarbetare.

5 §, 4 kap. 18 § och 18 a § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder tillämpas.
Excel förskola leksand

Specialfond aif räknesnurra kr
traditionellt perspektiv på ledarskap
heterotopia eye
malin sjöholm malmö
securitas ornskoldsvik
film manus marathi
bolanet

Svensk författningssamling

Förvaltningsavgift, 1 %. Rörlig avgift, 10 %. Jämförelseränta, SSVX 90 dagar.

Atlant Multi-Strategy - Atlant Fonder

2 §) H 21. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla skyldigheterna i 12 kap. 19 §, 22. vilka upplysningar en AIF-förvaltare ska lämna till Finansinspek-tionen enligt 13 kap.

Nordic Business Media AB Corporate No.: 556838-6170 BOX 7285 SE-103 89 Stockholm, Sweden. VAT No.: SE-556838617001 Tel.:+46 (0) 8 5333 8688 Mob.: +46 (0) 7 06566688 En specialfond kan däremot efter Finansinspektionens godkännande avvika från placeringsreglerna och placera även i vissa andra instrument som inte är tillåtna för värdepappersfonder (prop. 2012/13:155 s. 174). Advising a real estate special fund (AIF) on the restructuring and optimisation of 8 financings for 91 properties for approx. EUR 160 million.